تطابق آهن انرژی انسان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

آیکون های مختلف مرد آهن در حال سقوط از بالای صفحه نمایش. برای تبخیر آنها، گرفتن 3 یا بیشتر از همان تصاویر با مرد آهن در یک ردیف عمودی یا مورب. شما باید عجله بسر می رسانید و برای تکمیل بازی قبل از زمان اجرا می شود خارج. استفاده از چشمک زدن تصویر hexas های برای از بین بردن آیکون مرد آهن. شما می توانید محدودیت زمانی خود را با کلیک کردن بر روی دکمه زمان تنها یک بار در هر سطح. افزایش می دهد

کنترل بازی:

استفاده از کلید ماوس خود را به اتصال سه بار یا بیشتر آیکون مرد آهن.

PuzzleMouse SkillMatching Super HeroGirlsMatch 3