اتصالات پرندگان عصبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5622 71.79% with 78 votes

ایجاد ارتباط بین پرندگان از همان نوع به آنها را حذف کنید. برای شروع شما فقط پانزده ثانیه به حذف تعداد معینی از پرندگان. انتقال پرنده انتخاب شده به صورت عمودی یا افقی به گروه فرم از سه یا بیشتر پرندگان از همان نوع. اگر از شما اجرا از حرکت، برای کمک به دکمه اشاره خود را به سمت راست بروید.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

PuzzleMatching BirdsAndroid GirlsMatch 3