پرندگان عصبانی پریدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6027 68.97% with 87 votes

از آن لذت ببرید در این بازی پریدن از پرندگان عصبانی. پرش در ابرها می رسد و به عنوان بالا که ممکن است بدون افتادن. گرفتن پرندگان که در هوا هستند و دو برابر امتیاز خود را.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

FlyingMouse SkillAnimalBirdsJumpingGirlsAngry