میپرد آبشار جس ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   199 67.86% with 28 votes

مراقب باشید، پریدن آبشار خطرناک است! پرش از سنگ به سنگ حالی که جمع آوری نمادهای تولیدی صنعتی مایان فولاد و موز. سقوط به شما هزینه های زندگی، خوردن انبه شما را به دست آورید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Mouse SkillWaterGirlObstacleCollecting AnimalMonkeyBirdsJumpingGirlsJess-sWaterfallJumps