Jess 's Thác Nhảy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   199 67.86% with 28 votes

Xem bước của bạn, thác nước nhảy là nguy hiểm! Nhảy từ đá để đá trong khi thu thập biểu tượng của người Maya và chuối. Giảm sẽ chi phí bạn một cuộc sống, ăn xoài sẽ được bạn một.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillWaterGirlObstacleCollecting AnimalMonkeyBirdsJumpingGirlsJess-sWaterfallJumps