Theo The Sea Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   85 61.54% with 13 votes

giải cứu bạn bè của bạn! Nhảy và tránh chướng ngại vật dưới nước.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureWaterFishObstacleAnimalMonkeyRescue JumpingUnder