پرندگان عصبانی piggies تعادل بد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   17081 67.73% with 251 votes

هر دو خوک باید هر یک از دیگر به عنوان بالا که ممکن است کمک کند. با استفاده از کلیک ماوس به پرش، و سپس حرکت برای حرکت سوپاپ ماشین در چنین راهی که برای رفتن به هر خوک در یک زمان. جمع آوری اشیاء هستند که در این بازی مشخص است، به ویژه تخم مرغ، کدو تنبل و سینه. شما

کنترل بازی:
در بازی ها

Puzzle Angry Bird