جادوگر عصبانی قدیمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

جمع آوری تمام کپسول و شکست همه ارواح!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyAngryWizard