Angry Old Hướng dẫn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Thu thập tất cả các viên nang và đánh bại tất cả những bóng ma!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyAngryWizard