The Avengers gian Cannon Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3919 67.24% with 58 votes

Thời gian này có một siêu phản diện mà đã làm cho nhân bản từ The Avengers và nó đang phát triển chúng trong bong bóng. Sử dụng các khẩu pháo không gian để loại bỏ tất cả các dòng vô tính bong bóng và miễn phí world.Clear tất cả các bong bóng bằng cách kết hợp 3 hoặc nhiều hơn Avengers như nhau. Nếu bạn bắn và không rõ ràng bất kỳ bong bóng, bạn sẽ mất một trái tim. Sau khi mất tất cả trái tim của một dòng mới của bong bóng sẽ xuất hiện.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingBubblesMatching Super HeroAndroid DefaultAvengersSpaceCannon