Guitar Hero 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   145 73.68% with 19 votes

Bạn có ngón tay có tay nghề? NẾU vậy, hãy thử trò chơi này.

Điều khiển:
GHJK để chơi.

MusicAdverDefaultGuitarHero