Pimp Guitar của bạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   91 90% with 10 votes

Thiết kế đàn guitar lý tưởng của bạn để đá ra! Nhấn vào đây để di chuyển qua các tùy chọn và kéo dán vào cho cảm ứng hoàn thiện.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

DecoratePimpYourGuitar