دلال محبت گیتار شما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

طراحی گیتار ایده آل خود را به سنگ! کلیک کنید تا از طریق گزینه رفته و کشیدن برچسب برای لمس اتمام.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

DecoratePimpYourGuitar