Kiện Âm nhạc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   64 60% with 10 votes

Nhấn các phím tương ứng vào đúng thời điểm.

Điều khiển:
Sử dụng phím dài và phím mũi tên để chơi trò chơi.

GirlSeriesMusicTiming Girls