לתבוע את המוזיקה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   64 60% with 10 votes

לחץ על המקשים המתאימים בזמן הנכון.

בקרות משחק:
השתמש במקש רווח ומקשי חצים כדי לשחק את המשחק.

GirlSeriesMusicTiming Girls