Hip Hop Dont Dừng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Nhấn các phím mũi tên để theo thứ tự đúng để có được nhảy múa đi. Tốc độ lên sau này.

Điều khiển:
Khai thác các phím chỉ ra bởi các trò chơi.

GirlMusicDancingGirlsDontStop