The Pick Of Destiny 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Sắp tới trong lúc trên 15 MB là một kỹ năng kiểm tra DDR giống như trò chơi. Đẩy các mũi tên chỉ đúng.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để tương tác.

MusicDancingPickDestiny