انتخاب سرنوشت 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

در آینده در بیش از 15 MB مهارت تست DDR مانند بازی است. فشار از فلش فقط حق.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

MusicDancingPickDestiny