به هود بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

پرش در سیستم عامل به عنوان سر گرگ شناور شما فرار. چنگ زدن به الماس به عنوان سریع که ممکن است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضایی برای پرش.

ArcadeEvadePlatformsCollecting AnimalMusicDancingAdverIntoHoods