رزمندگان دی دی آر Orochi بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

فشار فلش سمت راست آنها عبور. شروع کردن بسیار آسان است، پس از آن دیوانه می شود.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

StrategyMusicDancingWarriorsOrochi