فونز نبرد رقص بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

نقاط بدست آوردن توسط outscoring حریف خود را در دور. آمار مخالفان ساعت با حملات و منحرف کردن حمله مخالفان خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

RobotsFightingActionMouse SkillMusicDancingAdverDanceBattle