شیدایی نبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   65 54.55% with 11 votes

به یاد داشته باشید فلش و سفارش کامپیوتر شما نشان می دهد و سپس آنها را دقیقا تکراری نبرد را به نفع خود است.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت و فاصله را به ارتباط برقرار.

RobotsFightingBattleMania