Ninjago نبرد نهایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   688354 66.03% with 1042 votes

این نبرد نهایی ارگ برای محافظت از کای کای بیایید 'کشتن تمام هیولاها و فراموش نکنید که استفاده از سکه برای بازگرداندن قدرت. این بازی یکی از سری بازی های لگو Ninjago.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به حرکت، به بازی، D برای پرش

FightingAction