انیمیشن مبارزه با بال جام جم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   717 91.03% with 78 votes

انیمه عمل بزرگ بازی مبارزه. بازی آن را با پردازنده دشمن یا 2 بازیکن حالت.

کنترل بازی:
پلیر 1:. انجمن A / D - حرکت می کند W
- پرش
S - چمباتمه زدن
J - پانچ
K - جام انجمن U - دوج
. I - دفاع از حمله O - مجسمه نیم تنه برق L
- حمله ویژه پلیر

2:.
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند
تا کلید فلش - پرش. انجمن پایین کلید فلش - چمباتمه زدن
Numpad 1 -. پانچ
، Numpad 2 - لگد
Numpad 4 - دوج
Numpad 5 - دفاع از حمله
به Numpad 6 - مجسمه نیم تنه قدرت انجمن Numpad 3 - حمله ویژه.

FightingActionAnimeWing