K در مقابل K بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3512 74.47% with 47 votes

پادشاه مبارزان های سبک استفاده از سیستم K و مبارزه با K در این نسخه ی نمایشی مبارزه با.

کنترل بازی:
کلید WASD حرکت می کند. انجمن ضربه U-بالا.
من قدرت پانچ
O-ویژه مهارت های تخصصی J-پانچ
K-ضربه پایین.
L- بالا پانچ.

ArcadeFightingActionStreet Fighting