نبرد در Megaville بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

این بازی مبارزه کردن از داستان و حرف از PPGD است. صفحه 6 کاراکتر قابل پخش، حقه بازی سیستم دسته کوچک موسیقی جاز، و چندین بازشدنی

کنترل بازی:
کنترل P1: ASDW (جنبش)،
F

ArcadeFightingStreet FightingBattleMegaville