آکادمی رقص Wiggi بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

حرکات رقص Wiggis دنبال. سعی کنید به نگه داشتن او به عنوان شروع می شود که واقعا سینه حرکت.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رقص.

SeriesDancingWiggiDanceAcademy