رقص ماریو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   488 85.71% with 56 votes

نمایش ماریو که شما حرکت می کند.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به بازی بازی.

MarioMusicDancingDance