DDR Warriors Orochi เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   40 100% with 4 votes

กดลูกศรขวาที่พวกเขาผ่านไป เริ่มออกง่ายมากแล้วได้รับบ้า

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ลูกศรในการโต้ตอบ

StrategyMusicDancingWarriorsOrochi