DDR Warriors Orochi เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   30 100% with 3 votes

กดลูกศรขวาที่พวกเขาผ่านไป เริ่มออกง่ายมากแล้วได้รับบ้า

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ลูกศรในการโต้ตอบ

StrategyMusicDancingWarriorsOrochi