Pick Of 2 ชะตา เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   21 66.67% with 3 votes

มาในที่มากกว่า 15 MB คือการทดสอบทักษะอื่น DDR เหมือนเกม กดลูกศรเพียงขวา

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ลูกศรในการโต้ตอบ

MusicDancingPickDestiny