Dạ dạ Cách mạng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Đẩy các mũi tên như họ vượt qua các mũi tên trên màn hình. Nhiều cấp độ để vượt qua.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để tương tác.

AnimalMusicDancingDunceRevolution