Âm nhạc gió Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Thu thập cùng màu hoặc biểu tượng âm nhạc cùng với nhau để tạo ra một bài hát hài hòa. Chỉ cần nhấp vào ngôi nhà nơi mà bạn muốn biểu tượng để đi và nếu họ có cùng màu hoặc biểu tượng, chúng sẽ biến mất. Nếu âm nhạc rơi trong nước, bạn bị mất điểm. Nếu tất cả các ống có đầy đủ hoặc thời gian lên, trò chơi kết thúc. Xem ra cho tiền thưởng quá. Tận hưởng!

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

Matching MusicWind