Châm rải Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Đẩy phím đúng như các quả bóng lửa đi qua lá thư trên màn hình.

Điều khiển:
A, S, D, F, G - Hành động.

MusicAdagio