Giảm Âm nhạc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Thời gian thanh neon màu thả để đạt một âm nhạc hoàn hảo.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyDroppingMusic