Dnb-X005 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Trống máy Drum 'n' Bass vòng lặp trộn. Tấn tùy chọn và âm thanh, hãy chắc chắn kiểm tra các nút LOAD.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsMusicDnb-x005