Keytar Anh hùng Ii Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   44 50% with 8 votes

Gảy đi trên bàn phím của bạn khi bạn chơi và phù hợp với các phím lăn trên màn hình.

Điều khiển:
Nhấn 1-5 để gảy guitar này.

MusicRocksKeytarHero