Keytar قهرمان دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

نواختن ساز زهی دور را در صفحه کلید خود را به عنوان بازی شما و مطابقت با کلید های نورد بر روی صفحه نمایش.

کنترل بازی:
را فشار دهید 1 - 5 به نواختن ساز زهی گیتار.

MusicRocksKeytarHero