Âm nhạc Mania Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Một sự hợp tác của liên tục cập nhật dựa trên nhịp điệu. Nó bao gồm 6 trò chơi khác nhau, 3 để mở khóa. Mở khóa một trò chơi bằng cách ghi một danh hiệu trên hai trò chơi trên nó.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureMusicRhythmMania