Đánh bại Catcher Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Bắt các ghi chú rơi (mà đồng bộ hóa với âm nhạc) với paddle của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureRhythmBeatCatcher