Kirby Trứng Catcher Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   205 80% with 25 votes

Cố gắng ăn những quả trứng nhưng không phải là quả bom!

Điều khiển:
Sử dụng phím dài để tương tác.

BombCollecting KirbyCatcher