DNB-x005 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

طبل ماشین درام 'N' میکسر حلقه باس. تن از گزینه ها و تلفن های موبایل، مطمئن باشید برای بررسی از دکمه LOAD.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMusicDnb-x005