ریتم انقلاب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

راهنما و Timmy، COSMO و Wandra احیای شهر با ریتم و جادو، و به نوبه خود boresville به داخل شهر حزب نهایی برای بچه ها.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - اقدام
فاصله وارد کنید (هنگامی که سبز چشمک می زند).

KidsMusicTiming RhythmRevolution