השמטת מוסיקה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

זמן הבר בצבע הניאון נשירה להכות מוסיקה מושלמת.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyDroppingMusic