tức giận chim trao đổi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2713 67.5% with 40 votes

Sắp xếp những con chim Angry Birds không gian, vì vậy sẽ có 3 hoặc nhiều ký tự cùng loại trong một hàng. Để di chuyển một con chim, nhấp vào nhân vật được chọn và sau đó bấm vào một điều đó là trái, phải, trên hoặc dưới loài chim đầu tiên bạn nhấp vào. Cố gắng để có được 3 liên tiếp để kiếm điểm và di chuyển đến cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:

sử dụng chuột để chọn chim

PuzzleKidsMatching Birds