Outers فضایی اکسپلورر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا شما از طرفداران سفرهای فضایی؟ در حال حاضر با کامیون فضای خود و اکتشاف سیارات دیگر با بازی اکسپلورر فضایی بیرونی. شما مجبور به استفاده از تفنگ لیزری خود را تا راه را از طریق سطوح، و نیز بسیار مراقب باشید چرا که سیارک ها در حال حذف است. اقامت تمرکز تمام وقت است قادر به اجتناب از همه تله ها و تکمیل هر ماموریت. آیا شما آماده برای شروع ماجراجویی خود را در فضا اکسپلورر بیرونی؟

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingShoot 'em UpSpaceObstacleTruckOutersExplorer