کامیون شهری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اهداف شما این است برای رسیدن به ایستگاه بازرسی به عنوان سریع که ممکن است در حالی که رفتن را از طریق به چالش کشیدن چارچوب، استفاده از نیترو تقویت کننده برای رسیدن به هدف در زمان داده شده. سعی کنید به سقوط دیگر عاقلانه شما به پایان خواهد رسید تا از بین بردن کامیون.

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - درایو
چپ / راست کلیدهای پیکان - تعادل
فاصله - پرش N
- نیترو.

DrivingObstacleCollecting TruckUrban