کامیون شهری 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کامیون شهری بازگشته است با سطوح جدید و کامیون های جدید، انجام flips یک جلو و عقب flips یک. جمع آوری سکه های طلا به کسب امتیاز و جمع آوری پاداش برای نقاط اضافی نیز جمع آوری تایمر برای تمدید زمان.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید. انجمن مطبوعات N برای نیترو. گالری نوار فضایی به پرش زمانی که هزینه های.

DrivingObstacleCollecting TruckUrban