کامیون طوفان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

درایو را از طریق طوفان طوفان در کامیون خود و جمع آوری سکه های طلا و سکه نقره به عنوان آنجا که می توانید.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت
چپ / راست کلیدهای پیکان - کامیون چرخش
پایین کلید فلش -. معکوس انجمن Spaceabar به - پرش N
- نیترو.

DrivingObstacleBalancingCollecting TruckStorm