סערת משאית משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   31 75% with 4 votes

נסיעה דרך הסערה במשאית הסערה שלך ולאסוף את מטבעות הזהב ומטבעות כסף ככל שאתה יכול.

בקרות משחק:
את מקש חץ - להאיץ את מקשי חיצים שמאלה / ימינה
-. משאית סובב
חץ למטה מפתח -.. הפוך
Spaceabar - קפיצת
N -. ניטרו.

DrivingObstacleBalancingCollecting TruckStorm