سنگ شکن شهری 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

پرش در کامیون هیولا خود و نابود کردن همه چیز می شود که در مسیر شما. سوار بر اتومبیل، سرعت را از طریق جهش و جمع آوری سکه برای دریافت بیشتر پول در حالی که همه در پایان در سریع ترین زمان.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به بازی بازی.

DrivingObstacleCollecting TruckUrbanCrusher